telefon12 274 32 20 | 12 274 32 23

e-mail KLGS@KLGS.PL
Napisz do nas

tworzymy z tworzyw

PRODUCENT TECHNICZNYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Polityka środowiskowa

Priorytetowym celem firmy KLGS Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach w zakresie polityki środowiskowej i polityki bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem oraz eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej produkcji na środowisko.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia naszej załogi i dlatego dbamy o:

  • niezbędny personel oraz środki techniczne i finansowe do realizacji ustalonych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
  • wykorzystanie postępu technicznego i organizacyjnego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, a także w celu zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz wyników w obszarze środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
  • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska, poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
  • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
  • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowanie pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
  • zasięganie opinii naszych pracowników o przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy czy minimalizację wpływu na środowisko naturalne, poprzez rozmowy z przedstawicielem służby BHP i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami.

tworzenie stron internetowych tworzenie stron internetowych