TELEFON: (+48) 12 274 32 xx - Kliknij TELEFON W SPRAWIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH: (+48) 12 274 95 xx - Kliknij EMAIL: KLGS@KLGS.PL

 • Polski
 • English
 • Deutsch

Polityka jakości

Misja firmy

Rozwijamy naszą firmę będąc dostawcą precyzyjnych, technicznych detali z tworzyw konstrukcyjnych. Dla naszych klientów z branż: elektronicznej, elektromaszynowej, energetycznej, sprzętu gospodarstwa domowego, kolejowej, budowlanej i motoryzacyjnej produkujemy detale na najwyższym poziomie jakościowym z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, realizując skuteczne i efektywne procesy wytwarzania.

Wizja firmy

Utrzymując stale wysoki poziom techniczny i jakościowy naszych usług i wyrobów chcemy jako dostawca dla liczących się na rynku klientów uczestniczyć w ich rozwoju jako partner biznesowy oferujący oczekiwane przez nich rozwiązania techniczne.

Polityka Jakości

Podejmujemy działania opierające się na ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania jakością, spełnianiu wymagań Klienta, jak również wymagań prawnych i regulacyjnych zapewniających bezpieczeństwo produkowanych przez nas wyrobów. Identyfikujemy czynniki istotne dla kierunku naszego rozwoju, uwzględniamy potrzeby, oczekiwania oraz wymagania wszystkich stron zainteresowanych.

Zarządzamy naszymi procesami i działaniami tak, aby spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016.

Dążymy do tego by:

 • rozwijać współpracę z klientami z branży motoryzacyjnej, aby osiągnąć sprzedaż dla tego segmentu między 40%, a 50%,
 • promować markę KLGS w katowickiej, mieleckiej, krakowskiej strefie ekonomicznej,
 • promować surowce z biopolimerów i biokompozytów,
 • poszerzyć zakres świadczonych usług w szczególności w dziedzinie kompleksowej obsługi projektów obejmujących wtrysk i montaż podzespołów,
 • rozwijać narzędzia zarządzania produkcją,
 • szkolić załogę do efektywnej produkcji,
 • śledzić oraz analizować wskaźniki jakości i doskonalić skuteczność naszych procesów,
 • sukcesywnie wdrażać rozwiązania automatyzujące i robotyzujące procesy,
 • sukcesywnie rozwijać wartość sprzedaży,
 • minimalizować negatywne oddziaływanie naszych wyrobów i procesów na środowisko.

Zobowiązuję się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji Polityki Jakości oraz osiągania celów dotyczących jakości.

Prezes Zarządu

Roman Serafin

Aktualność i adekwatność polityki jakości jest oceniana na każdym przeglądzie zarządzania. Wynikiem tej oceny może być zmiana polityki.

25.05.2022