Polityka jakości

Zarządzamy naszymi procesami i działaniami tak, aby spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001 oraz ISO/TS 16949, dla klientów z branży elektrotechnicznej i elektronicznej spełniamy wymagania normy UL 746D.

Podejmujemy działania opierające się na ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania jakością, spełnianiu wymagań Klienta oraz wymagań prawnych i innych:

 • śledzimy i analizujemy wskaźniki jakości oraz doskonalimy skuteczność naszych procesów,
 • minimalizujemy negatywne oddziaływanie naszych wyrobów i procesów na środowisko,
 • rozwijamy narzędzia zarządzania produkcją,
 • szkolimy załogę do efektywnej produkcji,
 • sukcesywnie doposażamy nasz park maszyn i laboratorium pomiarowe
 • promujemy wykorzystanie materiałów z odnawialnych surowców – biopolimerów i biokompozytów – oraz zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych zapewniających dużą trwałość wyrobów

Działania te prowadzą nas na drogę rozwoju. Poprzez nie dążymy do tego by:

 • rozwijać współpracę z klientami z branży motoryzacyjnej, aby osiągnąć 30% sprzedaży dla tego segmentu,
 • promować markę KLGS w katowickiej, mieleckiej, krakowskiej strefie ekonomicznej,
 • promować markę KLG Bydgoszcz w zakresie produkcji detali malowanych, KLG Galwano – w zakresie galwanizacji detali oraz GGS – w zakresie produkcji form wtryskowych,
 • poszerzać zakres świadczonych usług,
 • sukcesywnie rozwijać wartość sprzedaży.

Zobowiązuję się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji Polityki Jakości
oraz osiągania celów dotyczących jakości.

Prezes Zarządu

Roman Serafin

Skontaktuj się z nami

wykwalifikowany

dział projektowy

nowoczesne

zaplecze techniczne

długoletnie

doświadczenie

stała kontrola

procesu produkcji