Polityka społecznej odpowiedzialności

Przestrzegamy zasad społecznej odpowiedzialności (CSR), poprzez działanie zgodne ze standardami BSCI:

  • KLGS uznaje odpowiedzialność społeczną za nieodzowny czynnik jej działania i rozwoju, zaś ciągłe doskonalenie za kluczowy element zarządzania.
  • Uczciwość to przewodnia zasada w kontaktach z klientem niezbędna w osiąganiu sukcesu i stabilności firmy.
  • Szacunek i godność osobista to naczelne wartości, którymi firma kieruje się w stosunku do pracownika.
  • Firma dba o przestrzeganie praw pracowników, doskonali ich umiejętności, zapewnia równe szanse rozwoju i prowadzi uczciwą politykę wynagradzania.
  • KLGS chroni zdrowie swych współpracowników podejmując wszystkie możliwe działania by eliminować zagrożenia środowiska pracy i obniżać ryzyko zawodowe.
  • Wzajemne zaufanie to wartość, na której KLGS opiera współpracę z dostawcami.
  • Firma KLGS jest świadoma odpowiedzialności za środowisko naturalne. Aktywnie informuje i motywuje pracowników, optymalizuje wykorzystanie zasobów surowcowych i prowadzi właściwą gospodarkę odpadami.
  • KLGS dokłada wszelkich starań by cieszyć się jak najlepszą reputacją w oczach społeczności lokalnej.
  • KLGS Przyczynia się do przeciwdziałania bezrobociu, zatrudnia osoby niepełnosprawne, wspomaga naukę i kulturę. Jest wrażliwa na potrzeby ludzi chorych oraz dzieci wymagających specjalnej troski.
  • KLGS stara się upowszechniać zasady Społecznej Odpowiedzialności, a wybierając jako partnerów biznesowych firmy podzielające wyznawane przez nią wartości wierzy, że przyczyni się do słusznych społecznie zmian.

Skontaktuj się z nami

wykwalifikowany

dział projektowy

nowoczesne

zaplecze techniczne

długoletnie

doświadczenie

stała kontrola

procesu produkcji