Prototypowe formy wtryskowe

Oferujemy wykonanie prototypowych form wtryskowych do krótkich serii, pozwalających sprawdzić poprawność rozwiązania projektowego pod względem konstrukcyjnym oraz umożliwiających dokonanie doboru odpowiedniego gatunku tworzywa sztucznego czy skorygowanie projektu pod kątem wybranego tworzywa.

Wykonujemy takie formy za pomocą różnych technologii, w tym technologii „Rapid Prototyping”, w zależności od zapotrzebowania:

  • Wykonanie elementów formy w technologii przyrostowej metodami: SLS (ang. Selective Laser Sintering) lub SLM (ang. Selective Laser Melting). W przypadku selektywnego spiekania laserowego (SLS) elementy form tworzone są poprzez nanoszenie warstw proszku metalu i selektywne ich spiekanie przy pomocy lasera. Podobnie jak w przypadku klasycznej metalurgii proszków, uzyskuje się tu porowatą strukturę. Metoda selektywnego topienia laserowego (SLM) w przeciwieństwie do metody SLS prowadzi co całkowitego przetopienia materiału dostarczonego w postaci proszku, co redukuje porowatość i pozwala na uzyskiwanie większej wytrzymałości. Metoda SLM wymaga jednak stosowania podpór, które następnie należy usunąć za pomocą obróbki skrawaniem.
  • Wykonanie formy o uproszczonej konstrukcji, pozwalającej na ręczne rozformowanie detalu z formy po wtrysku. Uproszczona forma wyposażona jest przeważnie w układ zimnokanałowy, może być wykonana z tańszych materiałów niż forma docelowa, uproszczone są też przewidywane mechanizmy oraz układ chłodzenia
  • Wykonanie formy z materiałów o mniejszej twardości dla wytworzenia prototypów za pomocą reaktywnego formowania niskociśnieniowego. Możliwe jest wytworzenie próbnej formy wtryskowej z takich materiałów jak aluminium czy żywica epoksydowa. Niskociśnieniowy wtrysk poliuretanowej żywicy jest znacznie mniej energochłonny niż wtrysk klasyczny (niskie ciśnienia i temperatury), zaś różnorodność dostępnych żywic pozwala na uzyskanie prototypu, który pod względem właściwości będzie zbliżony do poliolefin, tworzyw styrenowych , poliamidów i in.

Skontaktuj się z nami

wykwalifikowany

dział projektowy

nowoczesne

zaplecze techniczne

długoletnie

doświadczenie

stała kontrola

procesu produkcji